Domů / Potřebuji něco na / Hlava a krk / Na bolest v krku

NEOSEPTOLETE DUO med a citron 18 pastilek


Žádné hodnocení. Kód: 3838989561949 Produktové číslo: 3838989561949 SUKL 0147036 Kód SÚKL 0147036
Přípravek proti bolesti v krku s dvojím účinkem- dezinfikuje i znecitlivuje
Výrobce: KRKA ČR, s.r.o.
Produkt již není v prodeji
NEOSEPTOLETE DUO med a citron 18 pastilek

1. CO JE PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pastilky Neoseptolete Duo med a citron vykazují místní analgetické (zmírňující bolest) a antimikrobiální (potlačující infekci) působení.
Poskytují tak místní desinfekci úst a hrdla a zmírnění bolesti. Tyto pastilky obsahují antiseptickou léčivou látku cetylpyridinium-chlorid, která ničí četné bakterie a houby a rovněž do určité míry potlačuje vývoj virů. Díky tomu zmírňují záněty v ústech a krku a navíc brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů.
Benzokain je místně anestetická (znecitlivující) léčivá látka vhodná pro zmírnění bolesti při polykání, která často doprovází infekce a záněty v ústech a krku.
Pastilky Neoseptolete Duo med a citron jsou prosté cukru, který potřebují bakterie pro svůj růst. Pastilky Neoseptolete Duo med a citron jsou vhodné pro diabetiky, nezpůsobují poškozování zubů a antiseptický účinek je v nepřítomnosti cukru vyšší.

Pastilky Neoseptolete Duo med a citron se doporučují pro zmírnění bolesti a desinfekci:

  • při mírných infekcích v ústech a krku, (zánět hltanu, zánět hrtanu, počínající angína);
  • při zánětu dásní a sliznice v ústech (gingivitida, stomatitida);
  • pro úlevu od bolestí v krku při nachlazení a chřipce.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,musíte se poradit s lékařem.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Neoseptolete Duo med a citron

Jestliže jste alergický(á) na benzokain, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Neoseptolete Duo med a citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

  • jestliže máte v ústech otevřená poranění, neužívejte Neoseptolete Duo med a citron, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran.
  • jestliže máte infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením, navštivte svého lékaře, zejména pokud se Vaše příznaky nezlepší po 3 dnech.
  • jestliže máte cukrovku (diabetes), měl(a) byste vědět, že každá pastilka obsahuje 1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze (štěpení vodou) a absorpci (vstřebávání) v zažívacím ústrojí má maltitol malé účinky na hladinu cukru v krvi.

Pastilky Neoseptolete Duo med a citron se nedoporučují pro děti mladší než 6 let.
Pastilky obsahují glycerol, který ve větším množství může vyvolat bolesti hlavy a poruchy v oblasti trávicího traktu, a polyoly, které mohou ve vyšších dávkách, zvláště u dětí, vyvolat průjem.

Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete Duo med a citron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Není známo, že by pastilky Neoseptolete Duo med a citron ovlivňovaly účinky jiných léků.

Přípravek Neoseptolete Duo med a citron s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek Neoseptolete Duo med a citron bezprostředně před jídlem a spolu s mlékem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Protože údaje o bezpečnosti během těhotenství a kojení jsou omezené, nedoporučuje se užívání tohoto léku během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by pastilky Neoseptolete Duo med a citron ovlivňovaly schopnost řídit vozidla a provozovat strojní zařízení.

Přípravek Neoseptolete Duo med a citron obsahuje maltitol a roztok maltitolu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé a dospívající nad 12 let je až 8 pastilek denně. Ponechte rozpustit v ústech 1 pastilku každé 2 až 3 hodiny.
Doporučená dávka pro děti od 6 do 12 let je až 4 pastilky denně. Ponechte rozpustit v ústech 1 pastilku každé 4 hodiny.

Nedoporučuje se užívání vyšších než předepsaných dávek.
Bez porady s lékařem lze přípravek Neoseptolete Duo med a citron užívat po dobu 5 dnů. Pokud Vaše obtíže přetrvávají, navštivte svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neoseptolete Duo med a citron, než jste měl(a)

Vzhledem k množství účinných látek v každé pastilce je pouze minimální riziko předávkování. Požití většího počtu pastilek může vést k zažívacím problémům, nevolnosti, zvracení a průjmu. V takovém případě přestaňte lék užívat, vypijte velké množství vody nebo mléka a oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neoseptolete Duo med a citron

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

  • zažívací problémy.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

  • reakce z přecitlivělosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Neoseptolete Duo med a citron obsahuje

Léčivými látkami jsou benzocainum a cetylpyridinii chloridum. Jedna pastilka obsahuje benzocainum 5 mg a cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,05 mg (odpovídá cetylpyridinii chloridum 1 mg).
Pomocnými látkami jsou aroma citroníku lime, levomenthol, mannitol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572), maltitol (E965), oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť (E104), karamelové barvivo (E150a), červeň Allura AC (E129), povidon K25, tekuté medové aroma (obsahuje propylenglykol (E1520)), silice máty peprné, roztok maltitolu, glycerol (E422), panenský ricinový olej a voskové leštidlo (bílý vosk (E901), karnaubský vosk (E903), šelak (E904)).

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.